1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang Chủ    Thiết kế nhà phố – Anh Hợp (Thành phố Vinh, Nghệ An)

Thiết kế nhà phố – Anh Hợp (Thành phố Vinh, Nghệ An)

1. Chủ đầu tư:  ANH HỢP

2. Địa điểm: VINH

3. Diện tích sàn xd: 310m2

4. Năm xây dựng:  2017

5 Chi phí xây dựng: 1,2ty

6. Đơn vị thiết kế/kiến trúc sư:  CND Associates

  • Chia sẻ:

Dự Án Liên Quan

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại và các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại với các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại với các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại với các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại với các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại với các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại với các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại và các ...