1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang Chủ    Thiết kế nhà phố hiện đại – Anh Phong (Nghệ An)

Thiết kế nhà phố hiện đại – Anh Phong (Nghệ An)

1. Chủ đầu tư:  ANH PHONG

2. Địa điểm: NGHỆ AN

3. Diện tích sàn xây dựng: 160m2

4. Năm xây dựng:  2016

5 Chi phí xây dựng: 700tr

6. Đơn vị thiết kế/kiến trúc sư:  CND Associates

  • Chia sẻ:

Dự Án Liên Quan

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại và các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại với các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại với các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại với các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại với các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại với các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại với các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại và các ...