1
Bạn cần hỗ trợ?
Trang Chủ    Thiết kế nhà phố – Bác Trung (Thành phố Đà Nẵng)

Thiết kế nhà phố – Bác Trung (Thành phố Đà Nẵng)

1. Chủ đầu tư: Bác Trung

2. Địa điểm: thành phố Đà Nẵng

3. Diện tích: 8,5x10m

4. Năm khởi công: 2018

6. Đơn vị thiết kế: CND Associates

  • Chia sẻ:

Dự Án Liên Quan

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại và các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại với các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại với các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại với các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại với các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại với các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại với các ...

KIẾN TRÚC CND | Đơn vị chuyên thiết kế nhà phố hiện đại và các ...